Innlegg

Container for glassemballasje

Bersagel Vel har tatt initiativ til å få en container for glassemballasje på Bersagel. Som alle vet skal glass ikke kastes i restavfall. Sandnes Kommune har jobbet med å finne en løsning og en plassering, og nå har vi fått vite at en container vil bli plassert på kommunalparkeringsplassen i Dreggjavika (Dreggjavikveien x Nausterbakken). Den…

|

Informasjonsmøte Telenor

Telenor inviterte fastboende og hytteeiere på Bersagel og Ims til informasjonskveld 20. november på Naustene på Bersagel. Her følger et kort notat. Telenor ønsker å modernisere nettet på Bersagel og Ims. Telenor planlegger å bygge nytt fibernett i området. Telenor informerte om bredbåndsproduktene som er enkelt å finne på websiden deres. De tilbyr både tv…

Årsmøte i Bersagel Vel 2019

Årsmøtet blir på Naustene lørdag 8. juni kl 16:00. Ny medlemmer kan betale årskontingenten på kr 230 til konto: 3260 53 78608. Merk gjerne betalingen med adressen på hytten. Registrerte medlemmer med e-post vil få en mail. Like etter årsmøtet blir det en ny versjon av “Bersagel før i tiå”. Meld dere på! Hjertelig velkommen!

Bersagel ‘før i tiå’

Vi har samlet en del fastboende for å samle historier fra Bersagel før i tiå. I påsken samler vi fullt hus på Naustene hos Anne og David for foredrag, bilder og historier fra Bersagel. Endre Lima Løvås fra Nodaberget er konferansier og Guttorm Ims med flere bidrar med historier! Det ble så fort fullbooket at…

Riskafjord kommer til Familiedagen – søndag 19. august!

Riskafjord ikke bare kommer seilandes, men går i rute!!  Familiedagen starter kl 10:30 og varer til kl 14:00  Kaptein David Riska vil gå i rutetrafikk med ærverdige Riskafjord på familiedagen. Det er mulig å bli med som passasjer mot en billettpris på kr 100,- per voksen. Familiebillett maks kr 200,-. Inntektene går til bevaring av…

Båter og hastighet

Kjære hytteeiere og alle andre med båt: respekter fartsgrenser og senk farten nær land og i sund. På årsmøtet i juni ble styret også oppfordret til å ta kontakt med Havnevesenet for å få satt opp skilt med maksimum fart; spesielt i sundet mellom Ådnøy og Bersagel. Her er det dessverre også turistbåter som kjører…

| |

Visning av VA-anlegg Bersagel lørdag 21. juni kl 17:00

Kattaberget ved Tor Halvorsen ønsker velkommen til en omvisning av VA-anlegget for hyttene i Kattaberget. Dette var et av de initiativene som ble presentert på Bersagel Vels temamøte om VA-anlegg tidligere i år. Representanter fra Bersagel Vels styre vil også være tilstede. Oppmøte i Holeikbakken ved den nye parkeringsplassen midtveis ned, på høyre side fra…

Årsmøte i Bersagel Vel 2018 – Protokoll

Bedehuset på Eskeland, 2. juni kl 11:00 – 12:00 Antall stemmeberettige: Leder av Bersagel Vel, Endre Lima Løvås, ønsket velkommen og tradisjonen tro ble det allsang med No livnar det i lundar. Opptelling viste at 29 personer møtte opp, hvorav 18 var stemmeberettigede. Godkjenning av innkalling og dagsorden: Innkalling og dagsorden ble godkjent. Valg av…