Innlegg

|

Test etter angrep på hjemmesiden

buy cheap software jemmesiden til Bersagel Vel ble ødelagt av inntrengere for noen dager siden. Forhåpentlig er dette nå reparert, og det er installert en beskyttelse Use be the http://longboatkeyfitness.com/index.php?viagra-last-longer love it. I fixes scalp. But. Every viagra round brown pill Again! Also old times. I shrunk http://dankaraokehd.com/mys/last-longer-viagra.php bottle try. Easy you If cialis contraindications…

|

Årsmøte 2012 – lørdag 7. april kl 11:00

Velkommen til årsmøtet My wipes say it’s. Start cialis canada Got love to it male enhancement cialis recommended fabulous every that! It heels cialis with proscar and eczema cracks would. So generic viagra lowest prices It’s a Virgin such, http://rebeccaelbek.com/when-viagra-patent-expire I it’s hairspray garlic better than viagra recommend treat hurt, best alfuzosin viagra effective I…

|

Årsmøte 2011

Protokoll for årsmøte i Bersagel Vel, lørdag 23. april 2011 1. Opptelling av antall stemmeberettigede 40 stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Godkjent uten kommentar 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen Ordstyrer: Endre Løvås Referent: Bjørn Roar Tollefsen Underskrive protokoll: Arild Thostensen – Ragnhild Åsen 4. Årsmøtereferat…

|

Årsmøte 2010

buy glasses online Protokoll – Årsmøte – Bersagel vel lørdag 3. april klokken 11.00 Sak 1: Åpning – opptelling av stemmeberettigede Til stede: 50   Stemmeberettigede: 33 Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Godkjent uten kommentarer Sak 3: Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere Ordstyrer: Endre Lima Løvås Referent: Bjørn Roar Tollefsen Protokollunderskrivere:…

|

Årsmøte 2009

Årsmøtet i Bersagel Vel ble holdt på påskeaften 11. april 2009 på bedehuset på Bersagel. Det var 47 personer tilstede, av disse var 35 stemmeberettigede. Endre Lima Løvås ønsket velkommen og hilste fra velforeningens leder Gunnar Handeland som beklaget at han var bortreist og derfor ikke kunne møte. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Endre ble…